O nás

Firma BASK - Gravel, s.r.o. má svoje sídlo v Košiciach na Palackého ulici, v areáli nákladnej železničnej stanice a kontajnerového prekladiska.

Vznik firmy, ako združenia fyzických osôb spoločnosť B.A.S.K., sa datuje od roku 1992. Jej hlavná činnosť bola zameraná na predaj štrkopieskov, prevádzkovanie verejného colného skladu a poskytovanie logistických služieb.

Rok 1995 je rokom  prestavby, došlo k jej rozdeleniu na BASK štrkopiesky, BASK, VCS, s.r.o., a BASK, Logistics s.r.o..

Predaj štrkopieskov sa pretransformoval na právnický subjekt BASK Gravel s.r.o. v roku 2003.

Činnosť verejného colného skladu v roku 2005 vstupom SR do EÚ stratila svoje opodstatnenie a táto prevádzka bola predaná.

Rokmi sa vystavali nové kancelárske priestory, rozšíril sa vozový park, ako aj  ponúkaný sortiment , vybudovala sa moderná digitálna váha. V ponuke sú okrem štrkopieskových stavebných materiálov aj vyhľadávané ozdobné, prípadne lomové kamene, alebo špeciálne piesky, určené na priemyselné účely. Dovážajú sa nielen z celého Slovenska, ale aj za zahraničia. Zákazník má k dispozícii aj dovoz na miesto určenia, stačí k tomu len telefonická objednávka. Služby využívajú tak veľké firmy, ako aj drobní stavebníci. Pracovná doba je sezónne upravená, s dôrazom na letnú prevádzku. Firma má stabilných zamestnancov, väčšina v nej pracuje od jej založenia a preto zvládajú požiadavky zákazníkov na profesionálnej úrovni.

Akcie

 AKCIA!  Vrecia BIG BAG do nosnosti 1,5 tony

Soľ na posyp ciest a chodníkov, balená v 25kg vreciach za super cenu.

Certifikát ISO

Naša spoločnosť získala certifikát, osvedčujúci zavedenie systému manažérstva kvality.

 Certifikát ISO

Reklamačné podmienky

Copyright © 2015. BASK Gravel

All Rights Reserved.