Rady a návody

Postup pri nákupe štrkopieskov (klikni na text)

Receptúry sú navrhnuté pre spádové miešačky s obsahom 150 litrov.
Receptúra betónovej zmesi - trojfrakčná

CEM I 42,5 R
50kg
Piesok 0/4 mm
40 l
Piesok 4/8 mm
20 l
Piesok 8/16 mm
60 l
Voda
15-20 l

Receptúra betónovej zmesi - dvojfrakčná

CEM I 42,5 R
60kg
Piesok 0/4 mm
50 l
Piesok 8/16 mm
70 l
Voda
15-20 l

Miešanie - do miešačky nalejeme 10 l zámesovej vody. Potom pridáme rovnomerne kamenivo, piesok, cement a premiešame. Vodou upravíme betónovú zmes na kompaktnú hustú zmes. Do takejto zmesi pridáme plastifikátor a prevzdušňovač (ak je to potrebné). Miešame asi 2-3 min. Konzistenciu betónovej zmesi môžeme potom upravovať postupným pridávaním vody. Čím viac vody, tým sú nižšie počiatočné aj konečné pevnosti.

Niečo o betóne...

Ešte niečo o betóne...

.........................................................................................................................
   Ako si prepočítam objemy a hmotnosti (orientačný prepočet):

   1 m3 (jeden "kubík") piesku alebo štrku = 1500 kg ( 1 ½ tony)

   1 tona štrku alebo piesku = 0,67 m3

   1 m3 = 1000 dm3 = 1000 litrov

   10 litrov piesku alebo štrku = 15 kg

.........................................................................................................................

 O vlastnostiach, výrobe, zhode a špecifikácii betónov a betónových zmesí sa dozviete aj po preštudovaní technickej normy STN EN 206-1

Na tejto sekcii ešte popracujeme...

Akcie

 AKCIA!  Vrecia BIG BAG do nosnosti 1,5 tony

Soľ na posyp ciest a chodníkov, balená v 25kg vreciach za super cenu.

Certifikát ISO

Naša spoločnosť získala certifikát, osvedčujúci zavedenie systému manažérstva kvality.

 Certifikát ISO

Reklamačné podmienky

Copyright © 2015. BASK Gravel

All Rights Reserved.